PASZE I KONCENTRATY

lnb

W Polsce marka LNB istnieje od 1993 roku. Wtedy to powstała polsko-holenderska spółka o nazwie LNB POLAND. Obecnie firma weszła w skład koncernu paszowego CARGILL Polska Sp z o.o.. W 1997 roku została uruchomiona nowoczesna, w pełni zautomatyzowana Wytwórnia Premiksów zlokalizowana w Kiszkowie – miejscowośœci położonej 25 km od Gniezna. Tu w 1999 roku otwarto nową siedzibę firmy. Oprócz biurowca wybudowano też nowoczesne laboratorium. Był to bardzo ważny moment w rozwoju firmy, ponieważ pozwolił na lepszą kontrolę, zarówno procesu produkcyjnego jak i produktów gotowych oraz wykorzystywanych surowców. Nieustannie zdobywanie nowych rynków, zarówno w kraju, jak i za granicą, zaowocowało powstaniem w 2004 roku Oœśrodka Badawczo-Rozwojowego, którego zadaniem jest opracowanie innowacyjnych i specjalistycznych produktów.

Oferta LNB Poland obejmuje wiele wariantów premiksów, mieszanek paszowych uzupełniających, preparatów mlekozastępczych, prestarterów oraz dodatków paszowych, mogących sprostać wymaganiom każdego odbiorcy. Zapewniamy Państwa że jakośœć i skutecznoœść produktów tej firmy została doceniona przez wielu hodowców trzody chlewnej, bydła i drobiu również z naszego regionu.

W swojej ofercie posiadamy:

Linia koncentratów sojowych dla trzody chlewnej:
-25% dla prosiąt
-20% dla warchlaków (15-35 kg)
-15-10% dla tuczników

Linia koncentratów na bazie krwinek czerwonych:
-25% dla prosiąt
-17,5-10% dla warchlaków, tuczników

Preparat mlekozastępczy dla prosiąt

Prestarter i Starter granulowany dla prosiąt

Dodatki dla drobiu:
-4% preparat mineralno-witaminowy
-30% koncentrat dla niosek
-30% koncentrat dla brojlerów

Linię dodatków dla bydła opasowego:
-Preparaty mlekozastępcze
-Prestarter dla cieląt (pasza pełnoporcjowa)
-32% koncentrat dla cieląt
-20% koncentrat dla opasów
-4% preparat mineralno-witaminowy dla opasów

Preparaty mineralno-–witaminowe z serii FARMER-skie dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich

Szczególnie polecamy dodatek mineralno-witaminowy dla koni

UWAGA! Do koncentratów należy dodać śœrutę zbożową!